Póstlisti
Skráđu netfangiđ ţitt og fáđu tilkynningar sendar í tölvupósti
Nafn
Afskrá

Styrktaraðilar, Liðsmenn Jerico

Allra Átta vefsíðufyrirtæki styrkir þessa vefsíðu. www.8.is

Leit.is styrkir Liðsmenn Jerico. www.leit.is

Jómfrúin.is styrkir Liðsmenn Jerico. www.jomfruin.is

IOGT styrkir Liðsmenn Jerico. www.iogt.is

DalPay styrkir Liðsmenn Jerico. www.dalpay.com

Grunnskólinn Þelamörk.
(áheitahlaup)

Starfsmannfélag Kaupþings.
(við Hlemm)

Jakob Einar Jakobsson.
(hjólaði hringveginn)

Merkjalist.
(www.merkjalist.is)

Bústaðarkirkja.
(www.kirkja.is)

Landssamtök foreldra eineltisbarna og uppkominna þolenda eineltis.

 

                                                         1.gr.

 

Nafn Samtakanna er  Liðsmenn Jerico

 

                                                         2.gr

 

Samtökin skulu vera hagsmunasamtök foreldra eineltisbarna og uppkominna þolenda eineltis. Markmið samtakanna er að vekja athygli á afleiðingum eineltis ásamt því að vera athvarf fyrir þolendur og aðstandendur þeirra. Samtökin eiga að vera vettvangur ráðgjafar fyrir þolendur eineltis og aðstandendur þeirra og vinna  að fræðslu og miðla þekkingu um málefni tengd einelti.

 

                                                         3.gr

 

Heimili samtakanna og varnarþing fylgir formanni samtakanna hverju sinni.

 

                                                         4.gr.

 

Stjórn samtakanna skipa sjö manns og skal hún kjörin á aðalfundi. Jafnmargir varamenn skulu kosnir.

Stjórnarmenn verða að vera 18, ára eða eldri, og skulu kjörnir til eins árs í senn.

 

Formaður skal kosinn sérstaklega.

Að öðru leyti skiptir stjórnin með sér verkum, s.s. með kosningu varaformanns, gjaldkera og ritara.

Á aðalfundi skal jafnframt kjósa tvo endurskoðendur.

 

Stjórnarfundi skal halda reglulega og kallar formaður saman fundi stjórnarinnar.

Formaður samtakanna kemur fram í fjölmiðum fyrir hönd samtakanna, nema öðrum sé falið það sérstaklega.

Stjórn skal halda um félagaskrá samtakanna.

Firmaritun er í höndum meirihluta stjórnar.

                                                         

                                                         5.gr.

 

Aðalfund skal halda ár hvert fyrir lok septembermánaðar og skal hann boðaður með 10 daga fyrirvara með auglýsingu í dagblaði og á tölvupóstfang sem félagsmenn hafa gefið upp til félagsins.

Á aðalfund eiga allir félagsmenn samtakanna rétt til að mæta.

Hver fundarmaður hefur eitt atkvæði.

 

                                                         6.gr.

 

  Á aðalfundi skulu eftirtalin mál tekin fyrir.

 

1.Skýrsla stjórnar varðandi starfsemi félagsins á liðnu ári.

2.Endurskoðaðir reikningar lagðir fram

3.Kosning stjórnar, formanns stjórnar og endurskoðenda.

4.Kosning fulltrúa í nefndir og ráð, sbr. 7. gr., að því leyti sem fulltrúar eru ekki sjálfkjörnir.

5.Kynning á félagaská og fjölda félaga, og á undirdeildum sem hafa verið stofnaðar.

6. Ákvörðun félagsgjalds.

7. Önnur mál.

 

                                                         7.gr

 

Eftirtaldar nefndir skulu starfa innan vébanda samtakanna:

 

Fræðslu- og upplýsinganefnd. Nefndin skal m.a. sjá um gerð fræðsluefnis. Formaður samtakanna skal jafnframt vera formaður nefndarinnar.

Fjármálanefnd. Nefndin skal m.a. sjá um fjöröflun og eigna- og innkaupamál Gjaldkeri samtakanna skal vera formaður nefndarinnar.

Ráðgjafanefnd. Nefndin skal m.a. sjá um  ráðgjöf og hjálparstarf. Stjórn samtakanna kýs formann nefndarinnar úr hópi stjórnarmanna.

 

Allar nefndir skulu skipaðar fimm einstaklingum. Formaður nefndar kallar saman fundi nefndar.

Hver nefnd heldur fundargerðabók þar sem gerð er grein fyrir starfi nefndarinnar.

 

8.gr.

 

Stjórnin getur skipað félagsmenn í nefndir og ráð á vegum samtakanna varðandi einstök málefni. Að jafnaði skal það gert að loknum aðalfundi.

 

                                                           9.gr.

 

Stjórn samtakanna skal sjá um að aðstoða við stofnun undirdeilda innan samtakanna og að styðja við starf þeirra eftir stofnun.

 

                                                         10.gr.

 

Samtökin stefna að þjóðarátaki gegn einelti, m.a. með stofnun undirdeilda um land allt. Stofnun  undirdeilda er bundin samþykki stjórnar samtakanna og skulu deildirnar vinna samkvæmt stofnsamþykktum samtakanna.

Undirdeildir geta kosið sér 3-5 manna stjórn úr hópi félagsmanna samtakanna á starfsvæði undirdeildar.

 

Formenn allra undirdeilda og stjórnarmenn samtakanna skulu skipa fulltrúaráð samtakanna. Fulltrúaráðið skal halda fund, a.m.k. árlega, og fjalla um verkefni líðandi stundar og framtíðaráform.

 

                                                         11.gr.

Samþykktum þessum verður breytt á aðalfundi félagsins.

Tillögur um breytingar á samþykktum skulu hafa borist formanni stjórnar fimm dögum fyrir aðalfund.

Til þess að samþykktum verði breytt þarf hún samþykki 2/3 fundarmanna.

 

                                                         12.gr.

 

Aðalfundur samtakanna getur ákveðið að félaginu skuli slitið og þarf til þess samþykki 85% greiddra atkvæða á fundinum, enda hafi tillagan komið fram með sama hætti og tillögur um breytingu á samþykktum félagsins.

Eignum félagsins, ef einhverjar eru, skal ráðstafað í minningarsjóð Lárusar Stefáns Þráinssonar.

 

 

Ákvæði til bráðabirgða.

Stjórn samtakanna skal taka samþykktir félagsins til endurskoðunar á fyrsta starfsári og leggja til breytingar á þeim, eins og þurfa þykir.

 

 

Samþykktir þessar voru samþykktar á stofnfundi samtakann þann:

06-10-2008

 

 

F.h.stjórnar    ________________________________________________________

                        Ingibjörg Helga Baldursdóttir formaður.

 

                        _________________________________________________________

                        Jónas Helgi Eyjólfsson varaformaður. 

                        _________________________________________________________

                        Bergljót Snorradóttir meðstjórnandi. 

                       

                        _________________________________________________________

                        Þóra Sigurðardóttir meðstjórnandi. 

miđvikudagur 19 desember 12 2018
Nýjustu fréttir
http://www.kolbrunbaldurs.is/ Á þessari síðu getur þú og...
Í tilefni alþjóðlegs geðheilbrigðisdags 10. október...
Umboðsmaður barna sendi á mánudaginn, 21. mars 2011, bréf til allra...

Könnunn

Er eineltisáćtlun ţíns skóla ađgengi-og sýnileg?
  • Nei